Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
granicy miedzy klasą robotniczą a inteligencją. Są to części struktury społecznej najmniej jednolite wewnętrznie, między którymi zarazem występują grupy graniczne. Wyodrębnienie podstawowego trzonu warstwy (lub klasy) nie rozwiązuje problemu przynależności grup przejściowych, o niejednoznacznych cechach położenia społecznego. Zastosowanie ścisłego rozróżnienia jest więc zadaniem raczej niewykonalnym, nieracjonalne byłoby dokonanie podziałów zbyt arbitralnych, zacierających cechy rzeczywistości społecznej. Należy więc zrezygnować ze zbyt szczegółowej analizy i zbyt ogólnych podziałów i skoncentrować się na wyznaczniku określonym jako tożsamość społeczna partnerów struktury społecznej, ustalającym m.in. stosunek porządkujący. Jest to pojmowanie struktury społecznej według schematu gradacji. W tym schemacie społeczeństwo przedstawia się - pisze Stanisław Ossowski - "[...] w
granicy miedzy klasą robotniczą a inteligencją. Są to części struktury społecznej najmniej jednolite wewnętrznie, między którymi zarazem występują grupy graniczne. Wyodrębnienie podstawowego trzonu warstwy (lub klasy) nie rozwiązuje problemu przynależności grup przejściowych, o niejednoznacznych cechach położenia społecznego. Zastosowanie ścisłego rozróżnienia jest więc zadaniem raczej niewykonalnym, nieracjonalne byłoby dokonanie podziałów zbyt arbitralnych, zacierających cechy rzeczywistości społecznej. Należy więc zrezygnować ze zbyt szczegółowej analizy i zbyt ogólnych podziałów i skoncentrować się na wyznaczniku określonym jako tożsamość społeczna partnerów struktury społecznej, ustalającym m.in. stosunek porządkujący. Jest to pojmowanie struktury społecznej według schematu gradacji. W tym schemacie społeczeństwo przedstawia się - pisze Stanisław Ossowski - "[...] w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego