Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Literackie
Nr: 18
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1979
strukturę osadniczą i krajobraz Powstrzymywanie chaotycznej zabudowy wydaje się jednym z najpilniejszych zadań strategii planistycznej.
Okazuje się jednak, że również działanie koncentrujące i porządkujące nową wieś nie spełnia oczekiwań. Myślę tu o nieudanym eksperymencie Nowych Maniów. Ten słuszny w zamyśle pomysł okazał się w realizacji chybiony. Przyczyny upatruję w zbyt arbitralnym narzucaniu przez projektantów szachownicowego układu wsi, obcego strukturom wiejskim w ogóle, a wsiom górskim w szczególności. Powstał nowotwór o planie miejskim, wypełniony fatalną architekturą wielorodzinną bez zaplecza gospodarczego, wiejska parodia willowej dzielnicy. Nieco lepiej przedstawia się metoda wypełniania nowszej, wschodniej dzielnicy tej wsi-molocha, gdyż wznosi się tam zróżnicowane domy
strukturę osadniczą i krajobraz Powstrzymywanie chaotycznej zabudowy wydaje się jednym z najpilniejszych zadań strategii planistycznej.<br> Okazuje się jednak, że również działanie koncentrujące i porządkujące nową wieś nie spełnia oczekiwań. Myślę tu o nieudanym eksperymencie &lt;name type="place"&gt;Nowych Maniów&lt;/&gt;. Ten słuszny w zamyśle pomysł okazał się w realizacji chybiony. Przyczyny upatruję w zbyt arbitralnym narzucaniu przez projektantów szachownicowego układu wsi, obcego strukturom wiejskim w ogóle, a wsiom górskim w szczególności. Powstał nowotwór o planie miejskim, wypełniony fatalną architekturą wielorodzinną bez zaplecza gospodarczego, wiejska parodia willowej dzielnicy. Nieco lepiej przedstawia się metoda wypełniania nowszej, wschodniej dzielnicy tej wsi-molocha, gdyż wznosi się tam zróżnicowane domy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego