Typ tekstu: Książka
Autor: Grinberg Daniel
Tytuł: Ruch anarchistyczny
Rok: 1994
jednak wnikliwy obserwator musi zwrócić uwagę na narastające z upływem lat rozdrobnienie. Wybuch wojny w 1914 r. przyspieszył tylko ten proces.

3. Anarchiści - portret zbiorowy

Szczupłość i wyrywkowość danych charakteryzujących anarchistów pod względem psychologicznym i socjologicznym sprzyja zakorzenianiu się mitów. Nawet w literaturze naukowej zetknąć się często można z równie arbitralnymi co gołosłownymi stwierdzeniami wiążącymi jednoznacznie ruch libertarny z jakimś konkretnym środowiskiem, klasą społeczną, grupą zawodową, czy przypisującymi mu określone wynaturzenia psychiczne. Aczkolwiek te apodyktyczne oceny identyfikujące anarchistów np. z "przestraszonym drobnomieszczaninem" lub "prymitywnym chłopem", bądź upatrujące w nich psychopatów, element kryminogenny, fanatyków wolności czy, w najlepszym razie, utopijnych marzycieli o
jednak wnikliwy obserwator musi zwrócić uwagę na narastające z upływem lat rozdrobnienie. Wybuch wojny w 1914 r. przyspieszył tylko ten proces.<br><br>&lt;tit&gt;3. Anarchiści - portret zbiorowy&lt;/&gt;<br><br>Szczupłość i wyrywkowość danych charakteryzujących anarchistów pod względem psychologicznym i socjologicznym sprzyja zakorzenianiu się mitów. Nawet w literaturze naukowej zetknąć się często można z równie arbitralnymi co gołosłownymi stwierdzeniami wiążącymi jednoznacznie ruch libertarny z jakimś konkretnym środowiskiem, klasą społeczną, grupą zawodową, czy przypisującymi mu określone wynaturzenia psychiczne. Aczkolwiek te apodyktyczne oceny identyfikujące anarchistów np. z "przestraszonym drobnomieszczaninem" lub "prymitywnym chłopem", bądź upatrujące w nich psychopatów, element kryminogenny, fanatyków wolności czy, w najlepszym razie, utopijnych marzycieli o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego