Typ tekstu: Książka
Autor: Radecki Wojciech
Tytuł: Wykroczenia przeciwko środowisku
Rok: 1995
i nieumyślnie.
Znamieniem ustawowym wykroczenia z art. 82 §1 pkt 7 k.w. jest tylko możliwość wywołania niebezpieczeństwa pożaru, która jest możliwością potencjalną, jeszcze oddaloną, ocenianą zgodnie z doświadczeniem życiowym. Gdyby natomiast zachowanie się sprawcy pociągnęło za sobą bezpośrednie (tj. bliskie, niemal nieuchronne) niebezpieczeństwo pożaru, czyn jego byłby przestępstwem z art. 139 k.k., gdyby zaś pociągnęło za sobą pożar leśny - przestępstwem z art. 138 k.k.

Rozdział XII
Wykroczenia przeciwko zdrowiu
Art. 109. §1. Kto zanieczyszcza wodę służącą do picia lub do pojenia zwierząt, znajdującą się poza urządzeniami przeznaczonymi do zaopatrzenia ludności w wodę,
podlega karze grzywny do 1500000 zł
i nieumyślnie.<br>Znamieniem ustawowym wykroczenia z art. 82 §1 pkt 7 k.w. jest tylko możliwość wywołania niebezpieczeństwa pożaru, która jest możliwością potencjalną, jeszcze oddaloną, ocenianą zgodnie z doświadczeniem życiowym. Gdyby natomiast zachowanie się sprawcy pociągnęło za sobą bezpośrednie (tj. bliskie, niemal nieuchronne) niebezpieczeństwo pożaru, czyn jego byłby przestępstwem z art. 139 k.k., gdyby zaś pociągnęło za sobą pożar leśny - przestępstwem z art. 138 k.k.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div1&gt;Rozdział XII<br>&lt;tit1&gt;Wykroczenia przeciwko zdrowiu&lt;/&gt;<br>Art. 109. §1. Kto zanieczyszcza wodę służącą do picia lub do pojenia zwierząt, znajdującą się poza urządzeniami przeznaczonymi do zaopatrzenia ludności w wodę,<br>podlega karze grzywny do 1500000 zł
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego