Typ tekstu: Książka
Autor: Radecki Wojciech
Tytuł: Wykroczenia przeciwko środowisku
Rok: 1995
zwierzę chronione gatunkowo. Inny przykład to zniszczenie lub uszkodzenie rzadkiego okazu przyrody mającego charakter zabytku w rozumieniu ustawy z 15 lutego 1962 o ochronie kultury i o muzeach (Dz.U. nr 10, poz. 48 ze zmianami). Otóż jeśli zabytkowy charakter np. dębu był oczywisty, to sprawca odpowiadał za przestępstwo z art. 73 tej ostatniej ustawy, karane także w razie nieumyślności, ale pod warunkiem, że ów dąb nie był uznany za pomnik przyrody. Uznanie go za taki powodowało automatycznie, że tracił on ochronę z ustawy z 1962 r. i jego zniszczenie lub uszkodzenie stawało się wykroczeniem z art. 28 ustawy o ochronie
zwierzę chronione gatunkowo. Inny przykład to zniszczenie lub uszkodzenie rzadkiego okazu przyrody mającego charakter zabytku <page nr=124> w rozumieniu ustawy z 15 lutego 1962 o ochronie kultury i o muzeach (Dz.U. nr 10, poz. 48 ze zmianami). Otóż jeśli zabytkowy charakter np. dębu był oczywisty, to sprawca odpowiadał za przestępstwo z art. 73 tej ostatniej ustawy, karane także w razie nieumyślności, ale pod warunkiem, że ów dąb nie był uznany za pomnik przyrody. Uznanie go za taki powodowało automatycznie, że tracił on ochronę z ustawy z 1962 r. i jego zniszczenie lub uszkodzenie stawało się wykroczeniem z art. 28 ustawy o ochronie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego