Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Państwo i Prawo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1991
postępowania przed RPO w sposób autonomiczny. Oznacza to, że ombudsman stosuje własną procedurę, chyba że przepis ustawy nakazuje mu stosowanie innych przepisów o charakterze procesowym, jak ma to miejsce w przypadku brania udziału w postępowaniach sądowych lub administracyjnych. Tym samym Rzecznik nie może być traktowany jako organ państwa w rozumieniu art. 221 § 1 k.p.a., działający w trybie właściwym dla skarg i wniosków z działu VIII kodeksu.
3. Z dotychczasowych uwag wyłaniają się motywy działania Rzecznika w sprawach rozpatrywanych w postępowaniu administracyjnym czy też sądowo-administracyjnym. Każda procedura jest ciągiem wzajemnie powiązanych czynności uczestników, których uprawnienia i obowiązki procesowe są
postępowania przed RPO w sposób autonomiczny. Oznacza to, że ombudsman stosuje własną procedurę, chyba że przepis ustawy nakazuje mu stosowanie innych przepisów o charakterze procesowym, jak ma to miejsce w przypadku brania udziału w postępowaniach sądowych lub administracyjnych. Tym samym Rzecznik nie może być traktowany jako organ państwa w rozumieniu art. 221 § 1 k.p.a., działający w trybie właściwym dla skarg i wniosków z działu VIII kodeksu.<br>3. Z dotychczasowych uwag wyłaniają się motywy działania Rzecznika w sprawach rozpatrywanych w postępowaniu administracyjnym czy też sądowo-administracyjnym. Każda procedura jest ciągiem wzajemnie powiązanych czynności uczestników, których uprawnienia i obowiązki procesowe są
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego