Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.
Zasadne jest zatem stanowisko rewizji nadzwyczajnej, że ust. 2 art. 23 zawarty w protokole dodatkowym do układu nie wprowadza nowego uprawnienia, ale wyjaśnia treść art. 23 obowiązującego od 1. I. 1975.
Powódka zatem mimo odprawy pośmiertnej przewidzianej w art. 23 układu zbiorowego pracy dla przemysłu węglowego - jest uprawniona również do odprawy pośmiertnej z art. 93 § 1 k. p. , mimo że mąż powódki zmarł wskutek wypadku przy pracy w dniu 2. XII. 1977.
Jednakże wobec braku ustaleń w przedmiocie okresu pracy zmarłego męża powódki i wysokości jego wynagrodzenia Sąd Najwyższy
pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. <br> Zasadne jest zatem stanowisko rewizji nadzwyczajnej, że ust. 2 art. 23 zawarty w protokole dodatkowym do układu nie wprowadza nowego uprawnienia, ale wyjaśnia treść art. 23 obowiązującego od 1. I. 1975. <br> Powódka zatem mimo odprawy pośmiertnej przewidzianej w art. 23 układu zbiorowego pracy dla przemysłu węglowego - jest uprawniona również do odprawy pośmiertnej z art. 93 § 1 k. p. , mimo że mąż powódki zmarł wskutek wypadku przy pracy w dniu 2. XII. 1977. <br> Jednakże wobec braku ustaleń w przedmiocie okresu pracy zmarłego męża powódki i wysokości jego wynagrodzenia Sąd Najwyższy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego