Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: regulamin funduszu powierniczego
Rok: 2000
Przedstawicielami osoby małoletniej mogą być:
a) każdy z rodziców - jeśli nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej,
b) opiekun ustanowiony przez sąd opiekuńczy w przypadku, gdy małoletni nie pozostaje pod władzą rodzicielską,
c) kurator wyznaczony przez sąd opiekuńczy do zarządzania majątkiem osoby małoletniej.
4. Przedstawiciele osoby małoletniej mogą udzielać pełnomocnictwa zgodnie z art. 18 Regulaminu.
5. Postanowienia niniejszego artykułu mają odpowiednio zastosowanie do osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo. Do osób ubezwłasnowolnionych całkowicie stosuje się odpowiednio zasady obowiązujące wobec małoletnich poniżej 13 lat, a do ubezwłasnowolnionych częściowo zasady obowiązujące w stosunku do małoletnich, którzy ukończyli 13 lat.

USTANOWIENIE I ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA
Artykuł 18
1
Przedstawicielami osoby małoletniej mogą być:<br>a) każdy z rodziców - jeśli nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, <br>b) opiekun ustanowiony przez sąd opiekuńczy w przypadku, gdy małoletni nie pozostaje pod władzą rodzicielską, <br>c) kurator wyznaczony przez sąd opiekuńczy do zarządzania majątkiem osoby małoletniej.<br>4. Przedstawiciele osoby małoletniej mogą udzielać pełnomocnictwa zgodnie z art. 18 Regulaminu.<br>5. Postanowienia niniejszego artykułu mają odpowiednio zastosowanie do osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo. Do osób ubezwłasnowolnionych całkowicie stosuje się odpowiednio zasady obowiązujące wobec małoletnich poniżej 13 lat, a do ubezwłasnowolnionych częściowo zasady obowiązujące w stosunku do małoletnich, którzy ukończyli 13 lat.<br><br>USTANOWIENIE I ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA<br>Artykuł 18 <br>1
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego