Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: regulamin funduszu powierniczego
Rok: 2000
Towarzystwa.
Artykuł 59
Regulamin może być zmieniony tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa. Wszelkie zmiany wymagają dla swojej ważności zatwierdzenia przez Komisję Papierów Wartościowych
Artykuł 60
1. Niniejszy Regulamin z wyjątkiem art. 31 - 33 Regulaminu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia zgodnie z art. 49 Regulaminu, o wejściu w życie art. 31-33 Regulaminu Towarzystwo poinformuje zgodnie z art. 49 Regulaminu.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia zgodnie z art. 49 Regulaminu.

Informacja dotycząca artykułu 4 - Agent Obsługujący

Od dnia 01.12 1997 r. Agent Obsługujący PKO / CREDIT SUISSE
Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA - Creditanstalt Financial Advisers
Towarzystwa.<br>Artykuł 59<br>Regulamin może być zmieniony tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa. Wszelkie zmiany wymagają dla swojej ważności zatwierdzenia przez Komisję Papierów Wartościowych<br>Artykuł 60 <br>1. Niniejszy Regulamin z wyjątkiem art. 31 - 33 Regulaminu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia zgodnie z art. 49 Regulaminu, o wejściu w życie art. 31-33 Regulaminu Towarzystwo poinformuje zgodnie z art. 49 Regulaminu.<br>2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia zgodnie z art. 49 Regulaminu.<br><br>Informacja dotycząca artykułu 4 - Agent Obsługujący<br><br>Od dnia 01.12 1997 r. Agent Obsługujący PKO / CREDIT SUISSE <br>Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA - Creditanstalt Financial Advisers
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego