Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
nieodpłatnego nabycia do 15 akcji bądź udziałów należących do Skarbu Państwa. Jest to również nowe rozwiązanie, nie występujące wcześniej w ustawie prywatyzacyjnej (preferencje dla pracowników istniały wcześniej tylko przy prywatyzacji kapitałowej).
Spółka zawiązywana przez Skarb Państwa i pracowników przedsiębiorstwa (oraz rolników i rybaków) została potraktowana przez ustawodawcę w szczególny sposób (art.50). W takim przypadku wystarcza wniesienie przez pracowników (rolników, rybaków) wkładu na pokrycie jedynie 10 kapitału akcyjnego, z gwarancją sukcesywnego odkupywania akcji przez tych inwestorów od Skarbu Państwa, tak aby po 5 latach posiadali oni co najmniej 51 akcji. Oznacza to, że insiderzy mogą przejmować przedsiębiorstwo także inną niż leasing
nieodpłatnego nabycia do 15&lt;symbol desc="per cent"&gt; akcji bądź udziałów należących do Skarbu Państwa. Jest to również nowe rozwiązanie, nie występujące wcześniej w ustawie prywatyzacyjnej (preferencje dla pracowników istniały wcześniej tylko przy prywatyzacji kapitałowej).<br>Spółka zawiązywana przez Skarb Państwa i pracowników przedsiębiorstwa (oraz rolników i rybaków) została potraktowana przez ustawodawcę w szczególny sposób (art.50). W takim przypadku wystarcza wniesienie przez pracowników (rolników, rybaków) wkładu na pokrycie jedynie 10&lt;symbol desc="per cent"&gt; kapitału akcyjnego, z gwarancją sukcesywnego odkupywania akcji przez tych inwestorów od Skarbu Państwa, tak aby po 5 latach posiadali oni co najmniej 51&lt;symbol desc="per cent"&gt; akcji. Oznacza to, że insiderzy mogą przejmować przedsiębiorstwo także inną niż leasing
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego