Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Warocław
Rok: 1976
politycznej może wstąpić do organizacji dla zorientowania się w możliwościach działania, doprecyzowania celów, skonfrontowania i wypróbowania swoich przekonań i ideałów);
- atrakcyjność i siła "przyciągająca" określonych grup odniesienia niejednokrotnie przesądzać może o kierunku i poziomie aspiracji (np. zafascynowanie stylem życia cyganerii artystycznej i chęć uczestniczenia w tej grupie mogą przesądzić o aspiracjach studiowania na uczelni artystycznej).
Oczywiście, mówiąc o grupach odniesienia normatywnego ma się na myśli, obok aspiracji przynależności do określonych grup, także aspiracje związane z określonymi rolami społecznymi, wartościami, wzorami kulturowymi, ideałami, jak też symbolami, zewnętrznymi oznakami przynależności lub akceptacji. Często pragnienie, by inni postrzegali nas jako członków danego kręgu (ze
politycznej może wstąpić do organizacji dla zorientowania się w możliwościach działania, doprecyzowania celów, skonfrontowania i wypróbowania swoich przekonań i ideałów);<br>- atrakcyjność i siła "przyciągająca" określonych grup odniesienia niejednokrotnie przesądzać może o kierunku i poziomie aspiracji (np. zafascynowanie stylem życia cyganerii artystycznej i chęć uczestniczenia w tej grupie mogą przesądzić o aspiracjach studiowania na uczelni artystycznej).<br>Oczywiście, mówiąc o grupach odniesienia normatywnego ma się na myśli, obok aspiracji przynależności do określonych grup, także aspiracje związane z określonymi rolami społecznymi, wartościami, wzorami kulturowymi, ideałami, jak też symbolami, zewnętrznymi oznakami przynależności lub akceptacji. Często pragnienie, by inni postrzegali nas jako członków danego kręgu (ze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego