Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Socjologiczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Łódź
Rok: 1963
i lokalnym, zamożności i działalności społecznej, postawach i dążeniach życiowych oraz okolicznościowych opiniach.
Dobrze przygotowany konkurs na pamiętniki - jak np. konkurs na pamiętniki chłopów IGS - dostarcza niczym arkusz spisowy GUS danych o obszarze gospodarstwa pamiętnikarza, inwentarzu, narzędziach, budynkach, strukturze rodziny, stopie życiowej i organizacji pracy, zadłużeniu i świadczeniach gospodarstwa oraz aspiracjach i losach życiowych domowników.
Tak więc i pamiętnik, i ankieta mogą dostarczać informacji zarówno z zakresu obiektywnych faktów społecznych, jak i z zakresu subiektywnych postaw.
Obok podobieństw zachodzą jednak pomiędzy pamiętnikiem a ankietą poważne i istotne różnice.
1. Pamiętnik jest relacją ciągłą, ukazującą osobowość jego autora w procesie kształtowania się
i lokalnym, zamożności i działalności społecznej, postawach i dążeniach życiowych oraz okolicznościowych opiniach. <br>Dobrze przygotowany konkurs na pamiętniki - jak np. konkurs na pamiętniki chłopów IGS - dostarcza niczym arkusz spisowy GUS danych o obszarze gospodarstwa pamiętnikarza, inwentarzu, narzędziach, budynkach, strukturze rodziny, stopie życiowej i organizacji pracy, zadłużeniu i świadczeniach gospodarstwa oraz aspiracjach i losach życiowych domowników.<br>Tak więc i pamiętnik, i ankieta mogą dostarczać informacji zarówno z zakresu obiektywnych faktów społecznych, jak i z zakresu subiektywnych postaw.<br>Obok podobieństw zachodzą jednak pomiędzy pamiętnikiem a ankietą poważne i istotne różnice.<br>1. Pamiętnik jest relacją ciągłą, ukazującą osobowość jego autora w procesie kształtowania się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego