Typ tekstu: Książka
Tytuł: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej
Rok: 1998
antywładza, dopóki będzie ją więzić ten doraźny i ciasny horyzont, dopóty będzie ona na miarę tego przeciwstawienia i owego horyzontu, dopóty będzie więc ciasna, powierzchowna i jałowa. Autentycznie niezależna kultura sama wytycza sobie swoje obszary zainteresowań, sama obiera sobie swoich partnerów i przeciwników, nie pozwala natomiast, by o jej obsesjach, aspiracjach i zadaniach decydował przeciwnik, który w ostatniej instancji ma do zaproponowania tylko antykulturę". Nie ulega wątpliwości, że ten typ myślenia bliższy był redakcji "Pulsu" niż zespołowi "Zapisu", choć w ostatecznym rachunku różnica ta nie odgrywała większej roli, w obu zaś pismach, poza wyjątkami, drukowali ci sami autorzy. Niemniej różnica ta
antywładza, dopóki będzie ją więzić ten doraźny i ciasny horyzont, dopóty będzie ona na miarę tego przeciwstawienia i owego horyzontu, dopóty będzie więc ciasna, powierzchowna i jałowa. Autentycznie niezależna kultura sama wytycza sobie swoje obszary zainteresowań, sama obiera sobie swoich partnerów i przeciwników, nie pozwala natomiast, by o jej obsesjach, aspiracjach i zadaniach decydował przeciwnik, który w ostatniej instancji ma do zaproponowania tylko antykulturę". Nie ulega wątpliwości, że ten typ myślenia bliższy był redakcji "Pulsu" niż zespołowi "Zapisu", choć w ostatecznym rachunku różnica ta nie odgrywała większej roli, w obu zaś pismach, poza wyjątkami, drukowali ci sami autorzy. Niemniej różnica ta
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego