Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
Sprawa dla reportera" Elżbiety Jaworowicz. Ten bardzo popularny program stał się symbolem społecznej nagonki na prywatyzację. Autorka, pokazując jednostkowe przypadki ludzi pokrzywdzonych w wyniku przekształceń własnościowych przedsiębiorstw, przydawała prywatyzacji - trudno powiedzieć, czy świadomie - odium narodowego nieszczęścia, w czym niewątpliwie pomagali jej zaproszeni komentatorzy, najczęściej ludzie z tytułami naukowymi o niespełnionych aspiracjach politycznych. Audycja spotkała się z oficjalną krytyką Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, również prezes Telewizji, Wiesław Walendziak, w specjalnym wystąpieniu upomniał redaktorkę "Sprawy dla reportera".

Rozdział IV Meandry prywatyzacji - od rządu Hanny Suchockiej do rządu Jerzego Buzka

1.Przebieg prywatyzacji w latach 1992-1993

1.1.Uwagi ogólne

W nowym
Sprawa dla reportera" Elżbiety Jaworowicz. Ten bardzo popularny program stał się symbolem społecznej nagonki na prywatyzację. Autorka, pokazując jednostkowe przypadki ludzi pokrzywdzonych w wyniku przekształceń własnościowych przedsiębiorstw, przydawała prywatyzacji - trudno powiedzieć, czy świadomie - odium narodowego nieszczęścia, w czym niewątpliwie pomagali jej zaproszeni komentatorzy, najczęściej ludzie z tytułami naukowymi o niespełnionych aspiracjach politycznych. Audycja spotkała się z oficjalną krytyką Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, również prezes Telewizji, Wiesław Walendziak, w specjalnym wystąpieniu upomniał redaktorkę "Sprawy dla reportera".<br><br>&lt;tit&gt;Rozdział IV Meandry prywatyzacji - od rządu Hanny Suchockiej do rządu Jerzego Buzka&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;1.Przebieg prywatyzacji w latach 1992-1993&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;1.1.Uwagi ogólne&lt;/&gt;<br><br>W nowym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego