Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
ustalaniu tych zasadniczych elementów składowych organizacji nadzoru nad efektywnością gospodarowania bierze się pod uwagę następujące założenia:
1. Zakres czynności poszczególnych pracowników (stanowisk pracy) powinien precyzować:
- ich prawa i obowiązki służbowe,
- stopień i uwarunkowania samodzielności decyzji,
- wykaz czynności kontrolnych z omówieniem sposobów dokumentowania ich wykonania i odpowiedzialności za nie (wyrażanej podpisem, asygnowaniem, dyspozycją itp.),
- wykaz akt (dokumentów) do bieżącego opracowywania wraz z harmonogramem ich przekazywania innym stanowiskom.
2. Pracownicy uprawnieni do wydawania dyspozycji dotyczących obrotu składnikami majątkowymi nie powinni mieć obowiązków wykonawczych w stosunku do tych dyspozycji. Oznacza to konieczność rozdzielenia funkcji magazyniera od czynności zaopatrzeniowych, kasjera od likwidatury itp.
3. Każda
ustalaniu tych zasadniczych elementów składowych organizacji nadzoru nad efektywnością gospodarowania bierze się pod uwagę następujące założenia:<br>1. Zakres czynności poszczególnych pracowników (stanowisk pracy) powinien precyzować:<br>- ich prawa i obowiązki służbowe,<br>- stopień i uwarunkowania samodzielności decyzji,<br>- wykaz czynności kontrolnych z omówieniem sposobów dokumentowania ich wykonania i odpowiedzialności za nie (wyrażanej podpisem, asygnowaniem, dyspozycją itp.),<br>- wykaz akt (dokumentów) do bieżącego opracowywania wraz z harmonogramem ich przekazywania innym stanowiskom.<br>2. Pracownicy uprawnieni do wydawania dyspozycji dotyczących obrotu składnikami majątkowymi nie powinni mieć obowiązków wykonawczych w stosunku do tych dyspozycji. Oznacza to konieczność rozdzielenia funkcji magazyniera od czynności zaopatrzeniowych, kasjera od likwidatury itp.<br>3. Każda
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego