Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 400-401
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1981
niezdrowy i szkodliwy społecznie.
Z funduszu Interwencyjnego wypłacane są również grzywny oraz koszty postępowania w rozprawach czy to sądowych czy kolegialnych. Przy czym z doraźnego funduszu interwencyjnego mogą być opłacane nie więcej niż trzy, cztery kolegia. W wypadku większych akcji milicyjnych, jak np. akcja sandomierska w czerwcu br.) Rada Funduszu asygnuje dodatkowe sumy na pokrycie grzywien.
Również z części pozostającej w gestu Rady Funduszu udzielane są pożyczki lub też większe zasiłki bezzwrotne w uzasadnionych przypadkach losowych.
Problem rekompensat materialnych, który nie został dotychczas rozwiązaną w całości, to sprawa dokonywanych przez funkcjonariuszy SB, w majestacie prawa (jak również bez niego), grabieży sprzętu
niezdrowy i szkodliwy społecznie.<br>Z funduszu Interwencyjnego wypłacane są również grzywny oraz koszty postępowania w rozprawach czy to sądowych czy kolegialnych. Przy czym z doraźnego funduszu interwencyjnego mogą być opłacane nie więcej niż trzy, cztery kolegia. W wypadku większych akcji milicyjnych, jak np. akcja sandomierska w czerwcu br.) Rada Funduszu asygnuje dodatkowe sumy na pokrycie grzywien.<br>&lt;page nr=218&gt; Również z części pozostającej w gestu Rady Funduszu udzielane są pożyczki lub też większe zasiłki bezzwrotne w uzasadnionych przypadkach losowych.<br>Problem rekompensat materialnych, który nie został dotychczas rozwiązaną w całości, to sprawa dokonywanych przez funkcjonariuszy SB, w majestacie prawa (jak również bez niego), grabieży sprzętu
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego