Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Ilustrowany
Nr: 39
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1934
kpt. Antoni Zawadzki, kier. grupy W. I. G. (prace fotogrametryczne), inż. Witold Biernawski, st. asystent Polit. Warsz. (kinooperator i radjotelegrafista), Henryk Mogilnicki, absolwent Uniw. W. (fotograf i radjotelegrafista), Stanisław Siedlecki, stud. Uniw. Warsz. b. uczestnik Wyprawy Polskiej w czasie Roku Polarnego 1932/33 (obs. meteor.) i inż. Stefan Bernadzikiewicz, st. asystent Polit. Warsz., prezes Koła Wysokogórskiego P. T. T. jako kierownik wyprawy.
Specjalne warunki atmosferyczne panujące w okolicach Spitzbergenu dozwalają na przeprowadzenie badań jedynie w miesiącach letnich, a więc od połowy maja do pierwszych dni września, gdyż w tym czasie wybrzeże zachodnie jest wolne od lodu, dzięki ciepłemu prądowi zatokowemu, zwanemu
kpt. Antoni Zawadzki, kier. grupy W. I. G. (prace fotogrametryczne), inż. Witold Biernawski, st. asystent Polit. Warsz. (kinooperator i radjotelegrafista), Henryk Mogilnicki, absolwent Uniw. W. (fotograf i radjotelegrafista), Stanisław Siedlecki, stud. Uniw. Warsz. b. uczestnik Wyprawy Polskiej w czasie Roku Polarnego 1932/33 (obs. meteor.) i inż. Stefan Bernadzikiewicz, st. asystent Polit. Warsz., prezes Koła Wysokogórskiego P. T. T. jako kierownik wyprawy.<br>Specjalne warunki atmosferyczne panujące w okolicach Spitzbergenu dozwalają na przeprowadzenie badań jedynie w miesiącach letnich, a więc od połowy maja do pierwszych dni września, gdyż w tym czasie wybrzeże zachodnie jest wolne od lodu, dzięki ciepłemu prądowi zatokowemu, zwanemu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego