Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
w różnych krajach świata.
Przyjęty przez dyrektora Michalczewskiego plan mojej działalności naukowej polegał na opracowaniu polityki agrarnej jako nauki oraz jako przejawu życia wśród narodów słowiańskich. W rezultacie otrzymałem do opracowania dzieje polityki agrarnej jako nauki w Czechosłowacji i w Jugosławii ze szczególnym uwzględnieniem Słowenii. Bułgarią miał się zająć ówczesny asystent profesora Władysława Grabskiego - dr Bohdan Dederko. Studia miałem zacząć od Czechosłowacji. Duże ułatwienie stanowił fakt, że profesor Grabski był traktowany jako przyjaciel Czechów i Słowaków. Poza oficjalnym skierowaniem przez Fundusz Kultury Narodowej otrzymałem specjalną rekomendację profesora Grabskiego i wkrótce po przyjeździe zostałem przyjęty przez ówczesnego premiera - Milana Hodżę. Pracowałem w
w różnych krajach świata.<br> Przyjęty przez dyrektora Michalczewskiego plan mojej działalności naukowej polegał na opracowaniu polityki agrarnej jako nauki oraz jako przejawu życia wśród narodów słowiańskich. W rezultacie otrzymałem do opracowania dzieje polityki agrarnej jako nauki w Czechosłowacji i w Jugosławii ze szczególnym uwzględnieniem Słowenii. Bułgarią miał się zająć ówczesny asystent profesora Władysława Grabskiego - dr Bohdan Dederko. Studia miałem zacząć od Czechosłowacji. Duże ułatwienie stanowił fakt, że profesor Grabski był traktowany jako przyjaciel Czechów i Słowaków. Poza oficjalnym skierowaniem przez Fundusz Kultury Narodowej otrzymałem specjalną rekomendację profesora Grabskiego i wkrótce po przyjeździe zostałem przyjęty przez ówczesnego premiera - Milana Hodżę. Pracowałem w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego