Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
w marcu 1938 r. Profesor Grabski przed śmiercią oznajmił, że chciałby, aby jego Katedra została podzielona na dwie samodzielne jednostki i żeby kierownictwo Katedry Polityki Ekonomicznej zostało mi powierzone, zaś Instytut Socjologii Wsi wraz z samodzielną Katedrą Socjologii Wsi znalazł się w ręku docenta Wiktora Bronikowskiego. Po śmierci profesora Grabskiego asystent Katedry - dr Bohdan Dederko przeszedł na moje miejsce do profesora Ludkiewicza, a ja oficjalnie objąłem jego asystenturę, faktycznie zaś władze uczelni powierzyły mi sprawowanie obowiązków kierownika Katedry Polityki Ekonomicznej. Tytuł profesora nadzwyczajnego i oficjalne kierownictwo tą placówką uzyskałem w styczniu 1939 r. Duże znaczenie dla moich dalszych losów miał fakt
w marcu 1938 r. Profesor Grabski przed śmiercią oznajmił, że chciałby, aby jego Katedra została podzielona na dwie samodzielne jednostki i żeby kierownictwo Katedry Polityki Ekonomicznej zostało mi powierzone, zaś Instytut Socjologii Wsi wraz z samodzielną Katedrą Socjologii Wsi znalazł się w ręku docenta Wiktora Bronikowskiego. Po śmierci profesora Grabskiego asystent Katedry - dr Bohdan Dederko przeszedł na moje miejsce do profesora Ludkiewicza, a ja oficjalnie objąłem jego asystenturę, faktycznie zaś władze uczelni powierzyły mi sprawowanie obowiązków kierownika Katedry Polityki Ekonomicznej. Tytuł profesora nadzwyczajnego i oficjalne kierownictwo tą placówką uzyskałem w styczniu 1939 r. Duże znaczenie dla moich dalszych losów miał fakt
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego