Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
przed bakteriami

Wiele obserwacji przemawia za tym, że RFT są również mediatorami oddziaływania pomiędzy gospodarzem a różnymi atakującymi go pasożytami. Do wniosków takich skłaniają porównania aktywności enzymów rozkładających RFT i zdolności infekcyjnej różnych pasożytów oraz różnych stadiów rozwojowych poszczególnych gatunków pasożytów. Popatrzmy na kilka przykładów.
Przywra motylica wątrobowa Fasciola hepatica atakuje wiele gatunków ssaków. Spośród potencjalnych żywicieli tego pasożyta szczur wyróżnia się zdolnością wykształcania odporności na powtórną infekcję. Co więcej, surowice zwierząt innych gatunków, uprzednio zainfekowanych przez przywrę i niezdolnych do wytworzenia odporności, indukują odporność u szczurów, które nigdy nie zetknęły się z motylicą. Sugeruje to, że wielu gospodarzy pasożyta rozpoznaje
przed bakteriami&lt;/&gt;<br><br>Wiele obserwacji przemawia za tym, że RFT są również mediatorami oddziaływania pomiędzy gospodarzem a różnymi atakującymi go pasożytami. Do wniosków takich skłaniają porównania aktywności enzymów rozkładających RFT i zdolności infekcyjnej różnych pasożytów oraz różnych stadiów rozwojowych poszczególnych gatunków pasożytów. Popatrzmy na kilka przykładów.<br>Przywra motylica wątrobowa Fasciola hepatica atakuje wiele gatunków ssaków. Spośród potencjalnych żywicieli tego pasożyta szczur wyróżnia się zdolnością wykształcania odporności na powtórną infekcję. Co więcej, surowice zwierząt innych gatunków, uprzednio zainfekowanych przez przywrę i niezdolnych do wytworzenia odporności, indukują odporność u szczurów, które nigdy nie zetknęły się z motylicą. Sugeruje to, że wielu gospodarzy pasożyta rozpoznaje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego