Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
moją osobą, ja jakoś mam tę osobę, ale w tym właśnie momencie sam jestem kimś więcej, a może nawet kimś innym. Husserl mówi, że Ja jest zdolne do rozszczepiania się i to rozszczepianie się nie jest przejawem patologii, przeciwnie, jest warunkiem normalnego życia w świecie, warunkiem refleksji nad sobą, warunkiem autokrytycyzmu. Mieliśmy wyżej przykłady trzech różnych koncepcji Ja. Zdawałoby się, że koncepcje te się wykluczają, że trzeba nam wybrać między nimi lub rozejrzeć się za czwartą. Tymczasem prawda zdaje się być inna: każda z tych koncepcji opisuje jakiś autentyczny fragment naszego życia egotycznego. Jest tak właśnie, że w pewnych okolicznościach Ja
moją osobą, ja jakoś mam tę osobę, ale w tym właśnie momencie sam jestem kimś więcej, a może nawet kimś innym. Husserl mówi, że Ja jest zdolne do rozszczepiania się i to rozszczepianie się nie jest przejawem patologii, przeciwnie, jest warunkiem normalnego życia w świecie, warunkiem refleksji nad sobą, warunkiem autokrytycyzmu. Mieliśmy wyżej przykłady trzech różnych koncepcji Ja. Zdawałoby się, że koncepcje te się wykluczają, że trzeba nam wybrać między nimi lub rozejrzeć się za czwartą. Tymczasem prawda zdaje się być inna: każda z tych koncepcji opisuje jakiś autentyczny fragment naszego życia egotycznego. Jest tak właśnie, że w pewnych okolicznościach Ja
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego