Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
delficka" jest - jeśli pominąć pewne wysubtelnienia - po prostu ankietowaniem autorytetów co do ich wizji przyszłości.
Interesuje nas tutaj rola, jaką autorytet odgrywa wewnątrz nauki. Pominiemy zatem trudny problem pozanaukowego oddziaływania uczonych cieszących się autorytetem w swoim środowisku (co nie zawsze znaczy- w oczach decydenta), zastanowimy się natomiast nad doradczą funkcją autorytetu w podejmowaniu decyzji dotyczących samej nauki.


Jeśli się na to zgodzimy, to problem: "czy procedura statystyczna jest wnioskowaniem?" można sformułować następująco. Weźmy pod uwagę następującą dyrektywę, opartą na funkcji decyzji d(x) = x: "Ze względu na założenia wstępne: jeśli eksperyment dał wynik x , przyjmij hipotezę x". Czy ta dyrektywa może
delficka" jest - jeśli pominąć pewne wysubtelnienia - po prostu ankietowaniem autorytetów co do ich wizji przyszłości.<br> Interesuje nas tutaj rola, jaką autorytet odgrywa wewnątrz nauki. Pominiemy zatem trudny problem pozanaukowego oddziaływania uczonych cieszących się autorytetem w swoim środowisku (co nie zawsze znaczy- w oczach decydenta), zastanowimy się natomiast nad doradczą funkcją autorytetu w podejmowaniu decyzji dotyczących samej nauki.<br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br> Jeśli się na to zgodzimy, to problem: "czy procedura statystyczna jest wnioskowaniem?" można sformułować następująco. Weźmy pod uwagę następującą dyrektywę, opartą na funkcji decyzji d(x) = x: "Ze względu na założenia wstępne: jeśli eksperyment dał wynik x , przyjmij hipotezę x". Czy ta dyrektywa może
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego