Typ tekstu: Książka
Autor: Czekała Zbigniew
Tytuł: Parada radarów
Rok: 1999
atmosferycznego:

w której r jest intensywnością opadu mierzoną w milimetrach słupa wody na godzinę, a i b są stałymi zależnymi od rodzaju opadu.
Stałe a i b podawane w różnych źródłach mogą się nieznacznie różnić, ale są powszechnie przyjęte wielkości dla określonych kategorii zjawisk atmosferycznych, np. dla deszczu a=200, b=1,6, dla suchych płatków śniegu zaś (w temperaturze ujemnej) a=1050, b=2 (18). Gdyby tytułem przykładu policzyć odbiciowość dość intensywnego deszczu (r=4 mm/h), to dla przytoczonych danych otrzymamy Z=200.41,6=1838=32,6 dBZ. Z kolei na podstawie wielu obserwacji wiadomo, że chmury nie
atmosferycznego:<br>&lt;gap&gt;<br>w której r jest intensywnością opadu mierzoną w milimetrach słupa wody na godzinę, a i b są stałymi zależnymi od rodzaju opadu.<br>Stałe a i b podawane w różnych źródłach mogą się nieznacznie różnić, ale są powszechnie przyjęte wielkości dla określonych kategorii zjawisk atmosferycznych, np. dla deszczu a=200, b=1,6, dla suchych płatków śniegu zaś (w temperaturze ujemnej) a=1050, b=2 (18). Gdyby tytułem przykładu policzyć odbiciowość dość intensywnego deszczu (r=4 mm/h), to dla przytoczonych danych otrzymamy Z=200.41,6=1838=32,6 dBZ. Z kolei na podstawie wielu obserwacji wiadomo, że chmury nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego