Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
je będę mianem zmiennych zdychotomizowanych). Przykładowo, mógł on w ten sposób potraktować zmienną "wzrost" przez wyróżnienie tylko dwóch jej możliwych wartości: wysoki (powyżej 170 cm) i niski (równy i poniżej 170 cm), czy II (powyżej 100 oraz równe i poniżej 100).

Mówimy też o:

(a) zmiennych ciągłych (ang. continuous variable),

(b) zmiennych dyskretnych (ang. discrete variable).

Zmienna jest ciągła, jeżeli zbiór jej wartości tworzy kontinuum i jeżeli pomiędzy dwiema sąsiednimi wartościami zmiennej możliwe jest znalezienie trzeciej wartości (Wolman, 1973, s. 400). Mówiąc inaczej dana zmienna jest ciągła, gdy dla różnych osób z populacji może ona przyjmować różne wartości, przy czym wartości
je będę mianem zmiennych zdychotomizowanych). Przykładowo, mógł on w ten sposób potraktować zmienną "wzrost" przez wyróżnienie tylko dwóch jej możliwych wartości: wysoki (powyżej 170 cm) i niski (równy i poniżej 170 cm), czy II (powyżej 100 oraz równe i poniżej 100).<br><br> Mówimy też o: <br><br> (a) zmiennych ciągłych (ang. continuous variable),<br><br> (b) zmiennych dyskretnych (ang. discrete variable).<br><br> Zmienna jest ciągła, jeżeli zbiór jej wartości tworzy kontinuum i jeżeli pomiędzy dwiema sąsiednimi wartościami zmiennej możliwe jest znalezienie trzeciej wartości (Wolman, 1973, s. 400). Mówiąc inaczej dana zmienna jest ciągła, gdy dla różnych osób z populacji może ona przyjmować różne wartości, przy czym wartości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego