Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
przykład okazać, że relacje pomiędzy próbą kwotową i losową, określone w latach 80-tych, w innej rzeczywistości społecznej, ekonomicznej i kulturowej nie są trafne w aktualnych warunkach.
Moim zdaniem stosunek do alkoholu w społeczeństwie zmienił się, w ciągu ostatnich 20 lat w sposób istotny. Kiedyś ludzie wstydzili się swego picia, bali się skierowania na przymusowe leczenie - nie ważne, czy te obawy były słuszne, czy nie. Dziś postawy wobec picia alkoholu uległy znacznej liberalizacji.
Spadek wskaźnika udzielania odpowiedzi na pytania w badaniach ankietowych jest zjawiskiem dość powszechnym. Jeśli osoby pochodzące z próby, których nie udało się nam zbadać, nie różnią się pod względem
przykład okazać, że relacje pomiędzy próbą kwotową i losową, określone w latach 80-tych, w innej rzeczywistości społecznej, ekonomicznej i kulturowej nie są trafne w aktualnych warunkach. <br> Moim zdaniem stosunek do alkoholu w społeczeństwie zmienił się, w ciągu ostatnich 20 lat w sposób istotny. Kiedyś ludzie wstydzili się swego picia, bali się skierowania na przymusowe leczenie - nie ważne, czy te obawy były słuszne, czy nie. Dziś postawy wobec picia alkoholu uległy znacznej liberalizacji. <br> Spadek wskaźnika udzielania odpowiedzi na pytania w badaniach ankietowych jest zjawiskiem dość powszechnym. Jeśli osoby pochodzące z próby, których nie udało się nam zbadać, nie różnią się pod względem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego