Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Podhalański
Nr: 42
Miejsce wydania: Zakopane
Rok: 1999
ale nie widzimy pełnych efektów.

- Proszę nam zdradzić, jaki w tym kontekście jest zasięg i skuteczność nacisków wywieranych przez Euroregion na władze centralne obu państw?

- Uzna mnie pan za człowieka zarozumiałego, ale gdyby nie nasze stałe uparte upominanie się - to do dzisiaj nie byłoby ani małego ruchu granicznego, ani tym bardziej przejść na szlakach turystycznych. Ma pan świadomość jaki opór w tej drugiej sprawie stawiają oba parki narodowe w Tatrach. Nasz upór sprawił, że przedstawiciele Euroregionu uczestniczą w pracach komisji międzyrządowych polsko-słowackich jako obserwatorzy, zaś w komisjach roboczych już jako pełnoprawni członkowie.

- Jakie są plany na najbliższą przyszłość. W jakich
ale nie widzimy pełnych efektów.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who1&gt;- Proszę nam zdradzić, jaki w tym kontekście jest zasięg i skuteczność nacisków wywieranych przez Euroregion na władze centralne obu państw?&lt;/&gt;<br><br>&lt;who2&gt;- Uzna mnie pan za człowieka zarozumiałego, ale gdyby nie nasze stałe uparte upominanie się - to do dzisiaj nie byłoby ani małego ruchu granicznego, ani tym bardziej przejść na szlakach turystycznych. Ma pan świadomość jaki opór w tej drugiej sprawie stawiają oba parki narodowe w Tatrach. Nasz upór sprawił, że przedstawiciele Euroregionu uczestniczą w pracach komisji międzyrządowych polsko-słowackich jako obserwatorzy, zaś w komisjach roboczych już jako pełnoprawni członkowie.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who1&gt;- Jakie są plany na najbliższą przyszłość. W jakich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego