Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw. Niekiedy występuje nawet zjawisko dodatkowego obciążenia przedsiębiorstw podatkami, np. na sfinansowanie dotacji dla rolnictwa.
W podmiotach sfery mikroekonomicznej preferuje się natomiast pieniężny wyraz efektywności ekonomicznej. Tu bowiem w konsekwencji kontaktów z rynkiem następują kolejne cykle poczynań, z których najprostszy ująć można w schemat: zakup - przechowanie - sprzedaż, a bardziej rozwinięty w: zakup - przetworzenie - przechowywanie - sprzedaż. Cykle poczynań zaczynają się od wydatkowania pieniędzy na zakupy środków (jako przedmiotów poczynań gospodarczych), a kończą sprzedażą, czyli powrotem do pieniężnej (obiegowej) postaci majątku przedsiębiorstwa.
Zharmonizowanie wymogów użytecznościowych całej gospodarki narodowej z wymogami efektywności wyrażonej pieniężnie w skali przedsiębiorstw jest rzeczą polityki gospodarczej państwa
efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw. Niekiedy występuje nawet zjawisko dodatkowego obciążenia przedsiębiorstw podatkami, np. na sfinansowanie dotacji dla rolnictwa.<br>W podmiotach sfery mikroekonomicznej preferuje się natomiast pieniężny wyraz efektywności ekonomicznej. Tu bowiem w konsekwencji kontaktów z rynkiem następują kolejne cykle poczynań, z których najprostszy ująć można w schemat: zakup - przechowanie - sprzedaż, a bardziej rozwinięty w: zakup - przetworzenie - przechowywanie - sprzedaż. Cykle poczynań zaczynają się od wydatkowania pieniędzy na zakupy środków (jako przedmiotów poczynań gospodarczych), a kończą sprzedażą, czyli powrotem do pieniężnej (obiegowej) postaci majątku przedsiębiorstwa.<br>Zharmonizowanie wymogów użytecznościowych całej gospodarki narodowej z wymogami efektywności wyrażonej pieniężnie w skali przedsiębiorstw jest rzeczą polityki gospodarczej państwa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego