Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 01.16 (3)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
możliwością przedłużenia pobytu) mogą się ubiegać przede wszystkim osoby młode z krajów Commonwealthu oraz państw osiedleńczych (jak Kanada, Nowa Zelandia czy Australia) i mające brytyjskich przodków. Wśród przybyszów najliczniejszą grupę stanowią Hindusi, których kanclerz Schröder chciałby dziś zwabić do Niemiec, ale państwo to zdaje się stać na straconej pozycji. Pominąwszy barierę językową, dla gastarbeiterów znaczenie ma brak perspektyw na osiedlenie się i sprowadzenie rodzin. W efekcie na ofertę kanclerza odpowiedziało tylko 73 informatyków hinduskich, co stanowi 7 proc. złożonych podań.
"Inder mit Kinder" ("Hindusi z dziećmi") - odpowiadają na slogan Rüttgersa zwolennicy głębokich zmian w polityce wobec obcokrajowców.

Wiek gastarbeiterów

Gastarbeiterzy w historii
możliwością przedłużenia pobytu) mogą się ubiegać przede wszystkim osoby młode z krajów Commonwealthu oraz państw osiedleńczych (jak Kanada, Nowa Zelandia czy Australia) i mające brytyjskich przodków. Wśród przybyszów najliczniejszą grupę stanowią Hindusi, których kanclerz Schröder chciałby dziś zwabić do Niemiec, ale państwo to zdaje się stać na straconej pozycji. Pominąwszy barierę językową, dla gastarbeiterów znaczenie ma brak perspektyw na osiedlenie się i sprowadzenie rodzin. W efekcie na ofertę kanclerza odpowiedziało tylko 73 informatyków hinduskich, co stanowi 7 proc. złożonych podań.<br>"Inder mit Kinder" ("Hindusi z dziećmi") - odpowiadają na slogan Rüttgersa zwolennicy głębokich zmian w polityce wobec obcokrajowców.<br><br>&lt;tit&gt;Wiek gastarbeiterów&lt;/&gt;<br><br>Gastarbeiterzy w historii
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego