Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
szereg różnych klasyfikacji dorobku (ujęć, szkół, kierunków) tych nauk [1, 14, 29, 37, 46, 48]. Zwykle wymienia się cztery następujące szkoły (kierunki, podejścia, ujęcia) w dotychczasowym rozwoju nauk organizacji i zarządzania:
1 Szkoła klasyczna, składająca się z naukowego zarządzania (naukowej organizacji pracy) oraz zarządzania administracyjnego (klasycznej teorii organizacji).
2 Szkoła behawioralna (stosunków międzyludzkich).
3 Szkoła ilościowa, składająca się z teorii podejmowania decyzji oraz badań operacyjnych.
4 Szkoła integrująca, obejmująca ujęcie systemowe oraz sytuacyjne. Inspiracją dla tworzenia naukowej organizacji pracy była pilna potrzeba zwiększania wydajności pracy w przemyśle początków XX wieku. Głównym obiektem badań było stanowisko robocze i całokształt uwarunkowań determinujących jego
szereg różnych klasyfikacji dorobku (ujęć, szkół, kierunków) tych nauk [1, 14, 29, 37, 46, 48]. Zwykle wymienia się cztery następujące szkoły (kierunki, podejścia, ujęcia) w dotychczasowym rozwoju nauk organizacji i zarządzania:<br>1 Szkoła klasyczna, składająca się z naukowego zarządzania (naukowej organizacji pracy) oraz zarządzania administracyjnego (klasycznej teorii organizacji).<br>2 Szkoła behawioralna (stosunków międzyludzkich).<br>3 Szkoła ilościowa, składająca się z teorii podejmowania decyzji oraz badań operacyjnych.<br>4 Szkoła integrująca, obejmująca ujęcie systemowe oraz sytuacyjne. Inspiracją dla tworzenia naukowej organizacji pracy była pilna potrzeba zwiększania wydajności pracy w przemyśle początków XX wieku. Głównym obiektem badań było stanowisko robocze i całokształt uwarunkowań determinujących jego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego