Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
w zależności od tego silnie lub słabo reagować na bodzieć o tym samym natężeniu. Ważny jest ponadto również kontekst, w jakim przeprowadzamy badania. Dotyczy to zarówno kontekstu środowiskowego (przyrodniczego lub społecznego), jak i wytworzonego przez obowiązujące standardy kulturowe. Od kontekstu zależy nie tyle może samo odczuwanie bodźca, ile charakter wypowiedzi behawioralnej lub werbalnej o nim. Badając zatem reakcje ludzkie trzeba mieć na uwadze pewnego rodzaju zawodność wyników. Najlepiej więc poprzedzać badania ankietą dotyczącą tych uwarunkowań oraz tak dobierać grupy respondentów, aby przynajmniej pod kilkoma względami były one jednorodne. Częstym błędem popełnianym w badaniach percepcji, zwłaszcza typu ankietowego, jest nieuwzględnianie faktu, iż
w zależności od tego silnie lub słabo reagować na bodzieć o tym samym natężeniu. Ważny jest ponadto również kontekst, w jakim przeprowadzamy badania. Dotyczy to zarówno kontekstu środowiskowego (przyrodniczego lub społecznego), jak i wytworzonego przez obowiązujące standardy kulturowe. Od kontekstu zależy nie tyle może samo odczuwanie bodźca, ile charakter wypowiedzi behawioralnej lub werbalnej o nim. Badając zatem reakcje ludzkie trzeba mieć na uwadze pewnego rodzaju zawodność wyników. Najlepiej więc poprzedzać badania ankietą dotyczącą tych uwarunkowań oraz tak dobierać grupy respondentów, aby przynajmniej pod kilkoma względami były one jednorodne. Częstym błędem popełnianym w badaniach percepcji, zwłaszcza typu ankietowego, jest nieuwzględnianie faktu, iż
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego