Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
różnymi grupami oraz punktami widzenia, a ponadto mają tendencję do utrwalania się. Utrudnia to wybory optymalne i sprzyja zachowawczej (konserwatywnej) polityce, co oznacza m.in. skłonność do unikania ryzyka. Małe firmy, mniej podatne na kompromisy, są bardziej skłonne do podejmowania ryzyka.

Koncepcja luzu organizacyjnego (rezerwy organizacyjnej)

Istotne znaczenie w teorii behawioralnej ma koncepcja luzu organizacyjnego (organizational slack). U jej podstaw leży przekonanie, że ogólna efektywność większości organizacji przez długie okresy kształtuje się daleko poniżej potencjalnej. Organizacja może realizować swoje cele nie wydatkując na to całkowitej "energii" (inaczej: całkowitego potencjału). Powstała w ten sposób rezerwa to właśnie ów luz organizacyjny.
W przedsiębiorstwie
różnymi grupami oraz punktami widzenia, a ponadto mają tendencję do utrwalania się. Utrudnia to wybory optymalne i sprzyja zachowawczej (konserwatywnej) polityce, co oznacza m.in. skłonność do unikania ryzyka. Małe firmy, mniej podatne na kompromisy, są bardziej skłonne do podejmowania ryzyka.<br><br>&lt;tit&gt;Koncepcja luzu organizacyjnego (rezerwy organizacyjnej)&lt;/&gt;<br><br>Istotne znaczenie w teorii behawioralnej ma koncepcja luzu organizacyjnego (organizational slack). U jej podstaw leży przekonanie, że ogólna efektywność większości organizacji przez długie okresy kształtuje się daleko poniżej potencjalnej. Organizacja może realizować swoje cele nie wydatkując na to całkowitej "energii" (inaczej: całkowitego potencjału). Powstała w ten sposób rezerwa to właśnie ów luz organizacyjny.<br>W przedsiębiorstwie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego