Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
wpływ na teorię przedsiębiorstwa i w ogóle teorię ekonomii niż może się to na pozór wydawać, a także niż skłonni są przyznać jej krytycy. Wpływ ten jest wyraźny m.in. w przypadku takich koncepcji, jak np. koncepcja tzw. ograniczonej racjonalności (bounded rationality), która jest bardzo zbliżona w swojej istocie do behawioralnej koncepcji rozwiązań zadowalających, koncepcja tzw. efektywności (i nieefektywności) X, która z kolei jest zbliżona do behawioralnej koncepcji luzu organizacyjnego, a także tzw. ewolucyjna teoria firmy, która powstała na gruncie omówionych wyżej koncepcji pełnego kosztu i rozwiązań zadowalających. Wpływ ten widoczny jest również w przypadku niektórych koncepcji menedżerskich, do prezentacji których
wpływ na teorię przedsiębiorstwa i w ogóle teorię ekonomii niż może się to na pozór wydawać, a także niż skłonni są przyznać jej krytycy. Wpływ ten jest wyraźny m.in. w przypadku takich koncepcji, jak np. koncepcja tzw. ograniczonej racjonalności (bounded rationality), która jest bardzo zbliżona w swojej istocie do behawioralnej koncepcji rozwiązań zadowalających, koncepcja tzw. efektywności (i nieefektywności) X, która z kolei jest zbliżona do behawioralnej koncepcji luzu organizacyjnego, a także tzw. ewolucyjna teoria firmy, która powstała na gruncie omówionych wyżej koncepcji pełnego kosztu i rozwiązań zadowalających. Wpływ ten widoczny jest również w przypadku niektórych koncepcji menedżerskich, do prezentacji których
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego