Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
na finansowanie rozwoju. Zdolność spółki do wygospodarowania zysku w dalszym ciągu jest też istotnym kryterium oceny sprawności jej kierownictwa, dokonywanej przez udziałowców i kredytodawców. Dbałość o własny prestiż i bezpieczeństwo uniemożliwia więc czołowym kierownikom całkowite zaniedbywanie zysków.
Posługując się tego typu argumentacją twórcy głównych koncepcji menedżerskich, podobnie jak twórcy szkoły behawioralnej, postulują konieczność rewizji przyjmowanego tradycyjnie założenia o maksymalizacji zysku jako zasadniczym celu działania wielkiej współczesnej spółki akcyjnej. Rewizja ta nie wygląda jednakowo u wszystkich autorów. Propozycje są różne, poczynając od maksymalizacji tzw. menedżerskiej funkcji użyteczności, a kończąc na maksymalizacji długookresowego tempa ekspansji spółki. Ich wspólną cechą jest to, że - w
na finansowanie rozwoju. Zdolność spółki do wygospodarowania zysku w dalszym ciągu jest też istotnym kryterium oceny sprawności jej kierownictwa, dokonywanej przez udziałowców i kredytodawców. Dbałość o własny prestiż i bezpieczeństwo uniemożliwia więc czołowym kierownikom całkowite zaniedbywanie zysków.<br>Posługując się tego typu argumentacją twórcy głównych koncepcji menedżerskich, podobnie jak twórcy szkoły behawioralnej, postulują konieczność rewizji przyjmowanego tradycyjnie założenia o maksymalizacji zysku jako zasadniczym celu działania wielkiej współczesnej spółki akcyjnej. Rewizja ta nie wygląda jednakowo u wszystkich autorów. Propozycje są różne, poczynając od maksymalizacji tzw. menedżerskiej funkcji użyteczności, a kończąc na maksymalizacji długookresowego tempa ekspansji spółki. Ich wspólną cechą jest to, że - w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego