Typ tekstu: Książka
Autor: Falińska Krystyna
Tytuł: Ekologia roślin
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1996
niszczą pasożyty, spulchniają i nawożą glebę.
W procesie koewolucji, a więc łącznej ewolucji dwóch lub więcej gatunków, powstają ścisłe zależności ekologiczne między organizmami roślinnymi i zwierzętami. Wzajemna presja selekcyjna sprawia, że ewolucja każdego z nich zależy od drugiego. W toku koewolucji rośliny i zwierzęta wykształciły wiele przystosowań morfologicznych, fizjologicznych i behawioralnych, które zapewniają im koegzystencję (SOUTHWOOD 1985).
Do właściwości biologicznych gleb, mających duży wpływ na pojaw i rozwój roślin, należy skład i liczebność fauny glebowej. Szczególną rolę odgrywają zwierzęta ryjące glebę. Gleba wyrzucana na powierzchnię może powodować zniszczenie roślin, zwłaszcza siewek, lecz także stwarzać warunki dla rozwoju roślin na powstających pryzmach
niszczą pasożyty, spulchniają i nawożą glebę.<br>W procesie koewolucji, a więc łącznej ewolucji dwóch lub więcej gatunków, powstają ścisłe zależności ekologiczne między organizmami roślinnymi i zwierzętami. Wzajemna presja selekcyjna sprawia, że ewolucja każdego z nich zależy od drugiego. W toku koewolucji rośliny i zwierzęta wykształciły wiele przystosowań morfologicznych, fizjologicznych i behawioralnych, które zapewniają im koegzystencję (SOUTHWOOD 1985).<br>Do właściwości biologicznych gleb, mających duży wpływ na pojaw i rozwój roślin, należy skład i liczebność fauny glebowej. Szczególną rolę odgrywają zwierzęta ryjące glebę. Gleba wyrzucana na powierzchnię może powodować zniszczenie roślin, zwłaszcza siewek, lecz także stwarzać warunki dla rozwoju roślin na powstających pryzmach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego