Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
profesorem psychologii a studentem psychologii, zachodzących w jednej z podstawowych instytucji kulturotwórczych, jakie kiedykolwiek ludzkość wymyśliła. Można je odnieść do innych dziedzin nauki - pedagogiki, socjologii, biologii itd. Podobnie, uwagi odnoszące się do "etyczności" relacji "badacz-osoba badana", poczynione w poprzednim rozdziale, są w jakiejś mierze trafne i dla innych dyscyplin behawioralnych. Nauka jest, tak naprawdę, jedna - niezależnie od szerokości geograficznej kraju, w którym jest uprawiana, niezależnie od płci i wieku badacza, jego wyznania czy przynależności etnicznej, niezależnie od jego upodobań życiowych. Także uniwersytet jest jeden - ponadlokalny i ponadczasowy. Jednego wszak uniwersytet nie toleruje - totalitaryzmu, ksenofobii, dogmatyzmu. Uniwersytet, i cała nauka, potrzebują
profesorem psychologii a studentem psychologii, zachodzących w jednej z podstawowych instytucji kulturotwórczych, jakie kiedykolwiek ludzkość wymyśliła. Można je odnieść do innych dziedzin nauki - pedagogiki, socjologii, biologii itd. Podobnie, uwagi odnoszące się do "etyczności" relacji "badacz-osoba badana", poczynione w poprzednim rozdziale, są w jakiejś mierze trafne i dla innych dyscyplin behawioralnych. Nauka jest, tak naprawdę, jedna - niezależnie od szerokości geograficznej kraju, w którym jest uprawiana, niezależnie od płci i wieku badacza, jego wyznania czy przynależności etnicznej, niezależnie od jego upodobań życiowych. Także uniwersytet jest jeden - ponadlokalny i ponadczasowy. Jednego wszak uniwersytet nie toleruje - totalitaryzmu, ksenofobii, dogmatyzmu. Uniwersytet, i cała nauka, potrzebują
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego