Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
i wspólne w jej obrębie (Kłoskowska 1984), podobnie C. Kluckhohn określa kulturę jako zespół wzorów charakteryzujących zachowania w danej zbiorowości (Nowicka 1991). Edward T. Hall uważa, że kultura składa się z tworzących rdzeń formalnych wzorców zachowania się, otoczonych przez nieformalne chwyty adaptacyjne i wiele "technicznych" podpórek (Hall 1987). W ujęciu behawioralnym kultura jest zbiorem modeli zachowań, w tworzeniu których dominującą rolę grają wszelkiego rodzaju przepisy, normy, zalecenia powstałe w trakcie historycznego rozwoju społeczeństw. W rezultacie zachowania nasze, zwłaszcza w obecności innych ludzi, są efektem rytualizacji kulturowej, określającej, jak w danej sytuacji należy się zachować, a jakie zachowania są społecznie zakazane. Rytuały
i wspólne w jej obrębie (Kłoskowska 1984), podobnie C. Kluckhohn określa kulturę jako zespół wzorów charakteryzujących zachowania w danej zbiorowości (Nowicka 1991). Edward T. Hall uważa, że kultura składa się z tworzących rdzeń formalnych wzorców zachowania się, otoczonych przez nieformalne chwyty adaptacyjne i wiele "technicznych" podpórek (Hall 1987). W ujęciu behawioralnym kultura jest zbiorem modeli zachowań, w tworzeniu których dominującą rolę grają wszelkiego rodzaju przepisy, normy, zalecenia powstałe w trakcie historycznego rozwoju społeczeństw. W rezultacie zachowania nasze, zwłaszcza w obecności innych ludzi, są efektem rytualizacji kulturowej, określającej, jak w danej sytuacji należy się zachować, a jakie zachowania są społecznie zakazane. Rytuały
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego