Typ tekstu: Książka
Autor: Zielińska Teresa
Tytuł: Maszyny kroczące
Rok: 2003
i tutaj należy dokonać dekompozycji funkcjonalnej oprogramowania systemu i określić, w jaki sposób poszczególne części będą ze sobą współdziałały i gdzie będzie wykorzystywana informacja pochodząca z różnych czujników. W literaturze przytaczane są głównie dwa typy architektury systemu sterującego. Różnią się one dekompozycją i zasadami współpracy wyróżnionych części składowych. W sterowaniu behawioralnym części są odpowiedzialne za różne zachowania, począwszy od zachowań najprostszych. Informacje pochodzące z czujników zewnętrznych mogą być wykorzystane przez wszystkie części
systemu, które określają sygnały sterujące na drodze współdziałania [16, 17]. Zachowania bardziej skomplikowane są złożone z zachowań prostszych. Na przykład, zachowanie chodzenie jest rozłożone na zachowania elementarne obejmujące ruchy
i tutaj należy dokonać dekompozycji funkcjonalnej oprogramowania systemu i określić, w jaki sposób poszczególne części będą ze sobą współdziałały i gdzie będzie wykorzystywana informacja pochodząca z różnych czujników. W literaturze przytaczane są głównie dwa typy architektury systemu sterującego. Różnią się one dekompozycją i zasadami współpracy wyróżnionych części składowych. W sterowaniu behawioralnym części są odpowiedzialne za różne zachowania, począwszy od zachowań najprostszych. Informacje pochodzące z czujników zewnętrznych mogą być wykorzystane przez wszystkie części <br>systemu, które określają sygnały sterujące na drodze współdziałania [16, 17]. Zachowania bardziej skomplikowane są złożone z zachowań prostszych. Na przykład, zachowanie chodzenie jest rozłożone na zachowania elementarne obejmujące ruchy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego