Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 2003
czeki bankierskie,
czeki podróżnicze;
inne (np.: skarbowe, rentowe, z wystawienia prywatnego oraz inne dokumenty pełniące role czeków).
Czek bankierski
Jest dokumentem wystawionym przez bank, instytucję kredytową lub inną instytucję świadcząca usługi bankierskie, który poleca innemu bankowi zapłacić określoną sumę pieniężną osobie wymienionej w tekście dokumentu.
CZEKI BANKIERSKIE stanowią wygodną i bezpieczną formę regulowania zobowiązań finansowych.
Zawarte w czeku polecenie wypłaty określonej sumy pieniężnej ma charakter bezwarunkowy.
Czek podróżniczy
Jest dokumentem emitowanym przez banki i instytucje finansowe na okrągłe kwoty o różnych nominałach. CZEKI PODRÓŻNICZE maja nieograniczony termin ważności. Rozliczenie z tytułu CZEKÓW PODRÓŻNICZYCH może nastąpić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
CZEK
czeki bankierskie,<br>czeki podróżnicze;<br>inne (np.: skarbowe, rentowe, z wystawienia prywatnego oraz inne dokumenty pełniące role czeków).<br>Czek bankierski<br>Jest dokumentem wystawionym przez bank, instytucję kredytową lub inną instytucję świadcząca usługi bankierskie, który poleca innemu bankowi zapłacić określoną sumę pieniężną osobie wymienionej w tekście dokumentu.<br>CZEKI BANKIERSKIE stanowią wygodną i bezpieczną formę regulowania zobowiązań finansowych. <br>Zawarte w czeku polecenie wypłaty określonej sumy pieniężnej ma charakter bezwarunkowy.<br>Czek podróżniczy<br>Jest dokumentem emitowanym przez banki i instytucje finansowe na okrągłe kwoty o różnych nominałach. CZEKI PODRÓŻNICZE maja nieograniczony termin ważności. Rozliczenie z tytułu CZEKÓW PODRÓŻNICZYCH może nastąpić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.<br>CZEK
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego