Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: regulamin funduszu powierniczego
Rok: 2000
Funduszu oddane są na przechowanie Bankowi Powiernikowi lub do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
2. Zagraniczne papiery wartościowe nabyte zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego mogą być przechowywane w zagranicznych bankach powierniczych wyznaczonych przez Towarzystwo i zaakceptowanych przez Bank Powiernik.
Artykuł 44
1. Bank Powiernik jest zobowiązany w szczególności do:
a) bezpiecznego przechowywania aktywów Funduszu,
b) obliczania Wartości Aktywów Netto Funduszu zgodnie z prawem i Regulaminem Funduszu.
c) wykonywania poleceń Towarzystwa, chyba że takie polecenia są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
d) zapewnienia, aby transakcje dotyczące aktywów Funduszu były rozliczane w terminach określonych Regulaminem,
e) zapewnienia. aby ogłaszanie dochodów Funduszu następowało zgodnie
Funduszu oddane są na przechowanie Bankowi Powiernikowi lub do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.<br>2. Zagraniczne papiery wartościowe nabyte zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego mogą być przechowywane w zagranicznych bankach powierniczych wyznaczonych przez Towarzystwo i zaakceptowanych przez Bank Powiernik.<br>Artykuł 44 <br>1. Bank Powiernik jest zobowiązany w szczególności do:<br>a) bezpiecznego przechowywania aktywów Funduszu, <br>b) obliczania Wartości Aktywów Netto Funduszu zgodnie z prawem i Regulaminem Funduszu.<br>c) wykonywania poleceń Towarzystwa, chyba że takie polecenia są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.<br>d) zapewnienia, aby transakcje dotyczące aktywów Funduszu były rozliczane w terminach określonych Regulaminem, <br>e) zapewnienia. aby ogłaszanie dochodów Funduszu następowało zgodnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego