Typ tekstu: Książka
Tytuł: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej
Rok: 1998
sytuacji, jaką było ujawnienie się podmiotowości społeczeństwa, które nie znajdowało w PRL-owskim modelu kultury języków artykulacji dla swych lęków, nadziei, aspiracji. Komendant kończył swój szkic postulatem, aby wyjść poza getto specjalistycznych i środowiskowych zainteresowań. "Krytyka powinna stać się lekturą przywracaniem społecznego dialogu" tak brzmiało ostatnie zdanie jego artykułu.
Nowa, bezprecedensowa sytuacja komunikacyjna czyli powstanie w roku 1977 literackiego obiegu poza cenzurą, a w następnej dekadzie po prostu niezależnej kultury literackiej z całym szeregiem instytucji, zniesienie podziału na literaturę krajową i emigracyjną wyposażała krytyków w rodzaj nie znanej im dotąd wolności. Znosiła dojmujące ograniczenia i dawała szansę zażegnania niektórych zagrożeń, ale
sytuacji, jaką było ujawnienie się podmiotowości społeczeństwa, które nie znajdowało w PRL-owskim modelu kultury języków artykulacji dla swych lęków, nadziei, aspiracji. Komendant kończył swój szkic postulatem, aby wyjść poza getto specjalistycznych i środowiskowych zainteresowań. "Krytyka powinna stać się lekturą przywracaniem społecznego dialogu" tak brzmiało ostatnie zdanie jego artykułu.<br> Nowa, bezprecedensowa sytuacja komunikacyjna czyli powstanie w roku 1977 literackiego obiegu poza cenzurą, a w następnej dekadzie po prostu niezależnej kultury literackiej z całym szeregiem instytucji, zniesienie podziału na literaturę krajową i emigracyjną wyposażała krytyków w rodzaj nie znanej im dotąd wolności. Znosiła dojmujące ograniczenia i dawała szansę zażegnania niektórych zagrożeń, ale
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego