Typ tekstu: Książka
Autor: Wnuk-Lipiński Edmund
Tytuł: Demokratyczna rekonstrukcja (z socjologii radykalnej zmiany społecznej)
Rok: 1996
przed komunistami. Drobnomieszczaństwo - składające się w przeważającej mierze z ludności żydowskiej - zgładzili naziści. Inteligencja została zdziesiątkowana zarówno przez nazistów, jak i bolszewików, a znaczna część tej warstwy wyemigrowała i rozproszyła się po całym świecie. Granice kraju - zgodnie z umową jałtańską - przesunięto o kilkaset kilometrów na zachód, co pociągnęło za sobą bezprecedensowe migracje. W latach 19451947 przesiedlono blisko 4 mln ludzi Efekty tych procesów były katastrofalne. Społeczności lokalne przestały istnieć, kontrola społeczna załamała się, międzygeneracyjna transmisja wartości została zakłócona, miliony ludzi zmieniły miejsce zamieszkania. Należy też pamiętać, że społeczeństwo polskie było wówczas głęboko rozczarowane działaniem przedwojennych elit politycznych i krytycznie nastawione do
przed komunistami. Drobnomieszczaństwo - składające się w przeważającej mierze z ludności żydowskiej - zgładzili naziści. Inteligencja została zdziesiątkowana zarówno przez nazistów, jak i bolszewików, a znaczna część tej warstwy wyemigrowała i rozproszyła się po całym świecie. Granice kraju - zgodnie z umową jałtańską - przesunięto o kilkaset kilometrów na zachód, co pociągnęło za sobą bezprecedensowe migracje. W latach 19451947 przesiedlono blisko 4 mln ludzi <gap> Efekty tych procesów były katastrofalne. Społeczności lokalne przestały istnieć, kontrola społeczna załamała się, <orig>międzygeneracyjna</> transmisja wartości została zakłócona, miliony ludzi zmieniły miejsce zamieszkania. Należy też pamiętać, że społeczeństwo polskie było wówczas głęboko rozczarowane działaniem przedwojennych elit politycznych i krytycznie nastawione do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego