Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 04.28
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
podawanych przez media są bezprecedensowe według standardów Sacramento (stolica stanu)". Agencja dodaje, że Kalifornijczycy się tym nie przejmują - gubernatora popiera 60 procent mieszkańców stanu.


Konflikt greckiej Cerkwi z Patriarchatem Konstantynopola
Groźba schizmy

Między Kościołem Prawosławnym Grecji a Patriarchatem Ekumenicznym Konstantynopola może dojść do zerwania stosunków, a nawet do schizmy. Przyczyną bezprecedensowego kryzysu jest mianowanie przez Święty Synod Kościoła Grecji biskupów diecezji, nad którymi zwierzchnictwo sprawuje Patriarchat.
Konflikt w sprawie obsadzenia spornych terytoriów dojrzewał od lipca ubiegłego roku. Wybuchł po śmierci metropolity Salonik. Kościół Grecji wykorzystał ją do zakwestionowania jurysdykcji Patriarchatu nad 35 biskupstwami północy kraju. Patriarcha Bartłomiej I zapowiedział wówczas, że
podawanych przez media są bezprecedensowe według standardów Sacramento&lt;/&gt;&lt;/&gt; (stolica stanu)". Agencja dodaje, że Kalifornijczycy się tym nie przejmują - gubernatora popiera 60 procent mieszkańców stanu.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news" sub="world"&gt;<br>&lt;tit&gt;Konflikt greckiej &lt;name type="org"&gt;Cerkwi&lt;/&gt; z &lt;name type="org"&gt;Patriarchatem Konstantynopola&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Groźba schizmy&lt;/&gt;<br><br>&lt;intro&gt;Między &lt;name type="org"&gt;Kościołem Prawosławnym Grecji&lt;/&gt; a &lt;name type="org"&gt;Patriarchatem Ekumenicznym Konstantynopola&lt;/&gt; może dojść do zerwania stosunków, a nawet do schizmy. Przyczyną bezprecedensowego kryzysu jest mianowanie przez &lt;name type="org"&gt;Święty Synod&lt;/&gt; &lt;name type="org"&gt;Kościoła Grecji&lt;/&gt; biskupów diecezji, nad którymi zwierzchnictwo sprawuje &lt;name type="org"&gt;Patriarchat&lt;/&gt;.&lt;/&gt;<br>Konflikt w sprawie obsadzenia spornych terytoriów dojrzewał od lipca ubiegłego roku. Wybuchł po śmierci metropolity &lt;name type="place"&gt;Salonik&lt;/&gt;. &lt;name type="org"&gt;Kościół Grecji&lt;/&gt; wykorzystał ją do zakwestionowania jurysdykcji &lt;name type="org"&gt;Patriarchatu&lt;/&gt; nad 35 biskupstwami północy kraju. Patriarcha &lt;name type="person"&gt;Bartłomiej I&lt;/&gt; zapowiedział wówczas, że
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego