Typ tekstu: Książka
Autor: Kępiński Antoni
Tytuł: Melancholia
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1974
reakcje emocjonalne, szuka w otoczeniu "ojcowskiej sprawiedliwości". Tym samym jego rachunek prawdopodobieństwa dotyczący związków z otoczeniem społecznym staje się bardziej dziecinny, a on sam podatniejszy na urazy ze strony otoczenia. Otoczenie społeczne jest bowiem często krańcowo odmienne od środowiska macierzyńskiego z jego tolerancją i sprawiedliwością. W ten sposób tworzy się błędne koło. Poczucie krzywdy wywołuje regresję obejmującą też rachunek prawdopodobieństwa w związkach społecznych. A ten "dziecinny" rachunek łatwiej rodzi poczucie krzywdy, gdyż opiera się na założeniu "macierzyńskiego środowiska".
Świat, który krzywdzi, jest złym światem, można z nim walczyć w nadziei, że zwycięży poczucie sprawiedliwości, oparte zwykle na fałszywym rachunku prawdopodobieństwa. Walka taka
reakcje emocjonalne, szuka w otoczeniu "ojcowskiej sprawiedliwości". Tym samym jego rachunek prawdopodobieństwa dotyczący związków z otoczeniem społecznym staje się bardziej dziecinny, a on sam podatniejszy na urazy ze strony otoczenia. Otoczenie społeczne jest bowiem często krańcowo odmienne od środowiska macierzyńskiego z jego tolerancją i sprawiedliwością. W ten sposób tworzy się błędne koło. Poczucie krzywdy wywołuje regresję obejmującą też rachunek prawdopodobieństwa w związkach społecznych. A ten "dziecinny" rachunek łatwiej rodzi poczucie krzywdy, gdyż opiera się na założeniu "macierzyńskiego środowiska".<br>Świat, który krzywdzi, jest złym światem, można z nim walczyć w nadziei, że zwycięży poczucie sprawiedliwości, oparte zwykle na fałszywym rachunku prawdopodobieństwa. Walka taka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego