Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 25
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
się do klasycznej polszczyzny, bezpośrednio wpływa na jej kształty.

TRUDNOŚCI Z POROZUMIENIEM

Z tym właśnie wiążą się podstawowe sposoby oddziaływania nowomowy. Chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa zjawiska. Pierwsze określiłbym jako ograniczenie możliwości językowych wyborów. Jak wiadomo, każdą ideę wyrazić można w sposób różnoraki - sięgając po synonimy i wyrażenia bliskoznaczne, po formuły opisowe czy omowne. Na tym polega wolność w posługiwaniu się językiem, wolność zresztą nigdy nie absolutna, bo naturalne ograniczenie stanowi troska o komunikatywność tego, co się mówi, a także różnego rodzaju uwikłania sytuacyjne i konwencje stylistyczne. Nowomowa nie tylko potęguje te ograniczenia, ale zmierza do maksymalnego uszczuplenia możliwości
się do klasycznej polszczyzny, bezpośrednio wpływa na jej kształty. <br><br>&lt;tit&gt;TRUDNOŚCI Z POROZUMIENIEM&lt;/&gt; <br><br>Z tym właśnie wiążą się podstawowe sposoby oddziaływania nowomowy. Chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa zjawiska. Pierwsze określiłbym jako ograniczenie możliwości językowych wyborów. Jak wiadomo, każdą ideę wyrazić można w sposób różnoraki - sięgając po synonimy i wyrażenia bliskoznaczne, po formuły opisowe czy &lt;orig&gt;omowne&lt;/&gt;. Na tym polega wolność w posługiwaniu się językiem, wolność zresztą nigdy nie absolutna, bo naturalne ograniczenie stanowi troska o komunikatywność tego, co się mówi, a także różnego rodzaju uwikłania sytuacyjne i konwencje stylistyczne. Nowomowa nie tylko potęguje te ograniczenia, ale zmierza do maksymalnego uszczuplenia możliwości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego