Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
i nazywamy [ich] krewnymi paznokciowymi. Ci pomiędzy paznokciem a głową, którzy są w rodzie na tym samym stopniu, na równi biorą dziedzictwo. Kto liczy się jako bliższy stopniem, ten bierze spadek najpierw. Ród kończy się na siódmym [stopniu], gdy idzie o spadkobranie ".
W tekście tym terminy sibbe i mage są bliskoznaczne, ale niekoniecznie równoznaczne. Mage wydaje się tu ogólną nazwą związków krwi, podczas gdy sibbe ma sens instytucjonalny: oznacza grupę o wyraźnych konturach, określonej strukturze wewnętrznej i funkcji społecznej. Źródło definiuje sibbe w oczywistym związku z prawem spadkowym. Na siódmym stopniu pokrewieństwa kończył się łańcuch potencjalnych spadkobierców, a dziedzina stawała się
i nazywamy [ich] krewnymi paznokciowymi. Ci pomiędzy paznokciem a głową, którzy są w rodzie na tym samym stopniu, na równi biorą dziedzictwo. Kto liczy się jako bliższy stopniem, ten bierze spadek najpierw. Ród kończy się na siódmym [stopniu], gdy idzie o spadkobranie &lt;gap&gt;"&lt;/&gt;.<br>W tekście tym terminy sibbe i mage są bliskoznaczne, ale niekoniecznie równoznaczne. Mage wydaje się tu ogólną nazwą związków krwi, podczas gdy sibbe ma sens instytucjonalny: oznacza grupę o wyraźnych konturach, określonej strukturze wewnętrznej i funkcji społecznej. Źródło definiuje sibbe w oczywistym związku z prawem spadkowym. Na siódmym stopniu pokrewieństwa kończył się łańcuch potencjalnych spadkobierców, a dziedzina stawała się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego