Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
pracy i produkcji,
- metody i techniki organizatorskie oraz zarządcze,
- projektowanie systemów zarządzania i struktur organizacyjnych,
- sterowanie produkcją.

2.2. Pojęcie i podstawowe funkcje zarządzania
Liczba definicji zarządzania zbliża się zapewne do liczby książek poświęconych temu zagadnieniu [1,2,14,29,42,45,46,48]. Dodatkowo, sprawę komplikuje fakt występowania terminów bliskoznacznych takich, jak sterowanie i kierowanie. W związku z tym, nie angażując się w polemiczne rozważania terminologiczne, arbitralnie przyjęto pewien porządek semantyczny, odpowiadający potrzebom tej książki oraz części poglądów występujących w tym zakresie.
Wspólnymi cechami wyżej wymienionych terminów (łącznie z zarządzaniem) są:
- czynnościowa i procesowa natura odpowiadających im pojęć,
- występowanie w
pracy i produkcji,<br>- metody i techniki organizatorskie oraz zarządcze,<br>- projektowanie systemów zarządzania i struktur organizacyjnych,<br>- sterowanie produkcją.<br><br>&lt;tit&gt;2.2. Pojęcie i podstawowe funkcje zarządzania&lt;/&gt;<br>Liczba definicji zarządzania zbliża się zapewne do liczby książek poświęconych temu zagadnieniu [1,2,14,29,42,45,46,48]. Dodatkowo, sprawę komplikuje fakt występowania terminów bliskoznacznych takich, jak sterowanie i kierowanie. W związku z tym, nie angażując się w polemiczne rozważania terminologiczne, arbitralnie przyjęto pewien porządek semantyczny, odpowiadający potrzebom tej książki oraz części poglądów występujących w tym zakresie.<br>Wspólnymi cechami wyżej wymienionych terminów (łącznie z zarządzaniem) są:<br>- czynnościowa i procesowa natura odpowiadających im pojęć,<br>- występowanie w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego