Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wiadomości Botaniczne
Nr: XVIII
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1974
otaczającą przyrodą, którą należy wszechstronnie chronić i otaczać opieką.
Uzupełnieniem omawianej książki jest inne opracowanie pt. "Wald und Metuch eine Lebensgemeneischaft", w którym podkreśla się współzależności zachodzące pomiędzy społecznością ludzką a zespołem leśnym. Człowiek wiele zawdzięcza lasowi, stąd należy się z naszej strony większa pieczołowitość, a przede wszystkim ochrona jego bogactw, z większą jeszcze korzyścią dla nas samych.
Jakub Mowszowicz

Miejsca styku zbiorowisk roślinnych i pasy przejściowe pomiędzy nimi przedstawiają się często szczególnie interesująco. Im właśnie w odniesieniu do stosunków spotykanych w submoditerrańskiej części Europy, a zwłaszcza w dziale pannofiskim - poświęcona jest książka P. Jakucsa. Autor zajmuje się obrzeżami lasów kserotermicmych
otaczającą przyrodą, którą należy wszechstronnie chronić i otaczać opieką.<br>Uzupełnieniem omawianej książki jest inne opracowanie pt. "Wald und Metuch eine Lebensgemeneischaft", w którym podkreśla się współzależności zachodzące pomiędzy społecznością ludzką a zespołem leśnym. Człowiek wiele zawdzięcza lasowi, stąd należy się z naszej strony większa pieczołowitość, a przede wszystkim ochrona jego bogactw, z większą jeszcze korzyścią dla nas samych. &lt;page nr=148&gt;<br>&lt;au&gt;Jakub Mowszowicz&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br>&lt;gap&gt;<br>&lt;div type="art" sex="f"&gt;Miejsca styku zbiorowisk roślinnych i pasy przejściowe pomiędzy nimi przedstawiają się często szczególnie interesująco. Im właśnie w odniesieniu do stosunków spotykanych w submoditerrańskiej części Europy, a zwłaszcza w dziale pannofiskim - poświęcona jest książka P. Jakucsa. Autor zajmuje się obrzeżami lasów kserotermicmych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego