Typ tekstu: Książka
Autor: Dąbek Stanisław
Tytuł: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku
Rok: 1996
chór
i organy, które w zasadzie realizują typ towarzyszenia colla parte; nie znajdujemy
natomiast mszy symfonicznej.
Selektywnie przejmowano elementy dwóch fundamentalnych faktur i zarazem technik
renesansowych ­ długonutowego cantus firmus oraz imitacji, zwłaszcza syntaktycznej
(Garbusiński, Feicht, Miazga). Ponadto, poza Feichtem, kompozytorzy rezygnowali
w mszach chorałowych z kunsztownych technik polifonicznych, z całego bogactwa
technicznego, ogólnie mówiąc ­ z formotwórczej roli polifonii. Ograniczano się
natomiast często do faktury akordowej, z melodyką chorałową w głosie najwyższym,
do dwojeń unisonowych lub oktawowych ­ niekiedy całej obsady chóru. Te istotne
rysy omawianych mszy chorałowych można również interpretować szerzej. Nie tylko
jako nawiązanie do, czy nawet odrodzenie pewnych założeń renesansowej
chór <br>i organy, które w zasadzie realizują typ towarzyszenia colla parte; nie znajdujemy <br>natomiast mszy symfonicznej.<br> Selektywnie przejmowano elementy dwóch fundamentalnych faktur i zarazem technik <br>renesansowych ­ długonutowego cantus firmus oraz imitacji, zwłaszcza syntaktycznej <br>(Garbusiński, Feicht, Miazga). Ponadto, poza Feichtem, kompozytorzy rezygnowali <br>w mszach chorałowych z kunsztownych technik polifonicznych, z całego bogactwa <br>technicznego, ogólnie mówiąc ­ z formotwórczej roli polifonii. Ograniczano się <br>natomiast często do faktury akordowej, z melodyką chorałową w głosie najwyższym, <br>do dwojeń unisonowych lub oktawowych ­ niekiedy całej obsady chóru. Te istotne <br>rysy omawianych mszy chorałowych można również interpretować szerzej. Nie tylko <br>jako nawiązanie do, czy nawet odrodzenie pewnych założeń renesansowej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego