Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
z tego, że decyzje gospodarstw domowych w sprawie wysokości wydatków konsumpcyjnych są zarazem decyzjami w sprawie oszczędzania.
Decyzje gospodarstw domowych dotyczące podziału dochodów na wydatki konsumpcyjne i oszczędności zależą od szeregu czynników. Wśród czynników o charakterze ekonomicznym podstawową rolę odgrywają: wysokość dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe oraz wielkość nagromadzonego majątku (bogactwa).
W kwestii wpływu dochodów na wielkość wydatków konsumpcyjnych (a tym samym i na wielkość oszczędności) wysunięto w literaturze kilka alternatywnych hipotez. Na uwagę zasługują następujące hipotezy: dochodu absolutnego, dochodu relatywnego i dochodu permanentnego. Zgodnie z hipotezą dochodu absolutnego, wysuniętą przez J.M. Keynesa, wielkość wydatków konsumpcyjnych zależy od poziomu bieżących
z tego, że decyzje gospodarstw domowych w sprawie wysokości wydatków konsumpcyjnych są zarazem decyzjami w sprawie oszczędzania.<br>Decyzje gospodarstw domowych dotyczące podziału dochodów na wydatki konsumpcyjne i oszczędności zależą od szeregu czynników. Wśród czynników o charakterze ekonomicznym podstawową rolę odgrywają: wysokość dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe oraz wielkość nagromadzonego majątku (bogactwa).<br>W kwestii wpływu dochodów na wielkość wydatków konsumpcyjnych (a tym samym i na wielkość oszczędności) wysunięto w literaturze kilka alternatywnych hipotez. Na uwagę zasługują następujące hipotezy: dochodu absolutnego, dochodu relatywnego i dochodu permanentnego. Zgodnie z hipotezą dochodu absolutnego, wysuniętą przez J.M. Keynesa, wielkość wydatków konsumpcyjnych zależy od poziomu bieżących
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego