Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
stanowiła 26,5% zasobów pieniądza M1 oraz tylko 6,9% zasobów pieniądza M2. Natomiast agregat L (będący najszerszą definicją pieniądza w Stanach Zjednoczonych) jest sześciokrotnie większy niż M1. Nawet transakcje dokonywane przez amerykańskie gospodarstwa domowe są tylko w około 30% realizowane przy wykorzystaniu pieniądza gotówkowego.

4. Koszt posiadania pieniądza

Przechowywanie bogactwa (majątku) w formie pieniądza kosztuje. Przy obliczaniu tego kosztu trzeba wziąć pod uwagę straty wynikające z utraconych dochodów, jakie wiążą się z alternatywnymi formami przechowywania bogactwa (np. w formie obligacji państwowych lub takich aktywów niefinansowych, jak nieruchomości, biżuteria czy dzieła sztuki), które to straty należałoby następnie pomniejszyć o dochód związany
stanowiła 26,5% zasobów pieniądza M1 oraz tylko 6,9% zasobów pieniądza M2. Natomiast agregat L (będący najszerszą definicją pieniądza w Stanach Zjednoczonych) jest sześciokrotnie większy niż M1. Nawet transakcje dokonywane przez amerykańskie gospodarstwa domowe są tylko w około 30% realizowane przy wykorzystaniu pieniądza gotówkowego.<br><br>&lt;tit&gt;4. Koszt posiadania pieniądza&lt;/&gt;<br><br>Przechowywanie bogactwa (majątku) w formie pieniądza kosztuje. Przy obliczaniu tego kosztu trzeba wziąć pod uwagę straty wynikające z utraconych dochodów, jakie wiążą się z alternatywnymi formami przechowywania bogactwa (np. w formie obligacji państwowych lub takich aktywów niefinansowych, jak nieruchomości, biżuteria czy dzieła sztuki), które to straty należałoby następnie pomniejszyć o dochód związany
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego